Agenda voorjaarsvergadering 24 mei 2014

Algemene voorjaarsvergadering 2014

 
Geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, ereleden, leden van verdienste,
 
Hierbij nodigen wij alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, ereleden, leden van verdienste van B.A.S. Basketball uit voor de algemene najaarsvergadering van B.A.S. Basketball.
 
Datum: 24 mei 2014
Plaats: Dorpshuis Het Koetshuis (Baan 33, Biddinghuizen)
Aanvang: na mixtoernooi ongeveer 16:00 uur
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
 4. Jaarverslagen
  1. Voorzitter
  2. Secretariaat/ledenadministratie
  3. Wedstrijdsecretariaat
  4. Penningmeester
   1. Jaarverslag
   2. Kascontrole
 5. Verkiezing bestuur
  1. Aftredend en niet herkiesbaar Mark Roethof
 6. Speciale aandacht
  1. Evt. Kampioensteams
  2. Bedankjes
  3. Uitslag Verkiezingen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 
Aanmeldingen voor het bestuur zijn van harte welkom. Meldt u zich aan voor de vergadering door een e-mail te sturen naar info@basbasketball.nl

Tijdens de vergadering zal de agenda aanwezig zijn net als de notulen van de najaarsvergadering. Indien je deze eerder wil zien stuur dan een berichtje naar bovengenoemd adres. 

Wij wensen u een prettige vergadering toe en zien uit naar uw komst.
 

SponsorenLid worden?