Najaarsvergadering 24 november 2015

Hierbij nodigt het bestuur van BAS Basketball alle leden en ouders van jeugdleden uit om naar de najaarsvergadering 2015 te komen.

Datum: 24 november 2015
Aanvang: 19:30
Locatie:  Het koeshuis

De agenda ziet er als volgt uit
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
  4. Begroting 2016
  5. Bestuurswisselingen
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Wij zien jullie graag verschijnen op 24 november. Mocht je voor die tijd vragen hebben, je beschikbaar willen stellen voor het bestuur neem dan contact met ons op.
info@basbasketball.nl

 

SponsorenLid worden?