Najaarsvergadering 25 november 2014

Hierbij nodigt het bestuur van BAS Basketball alle leden en ouders van jeugdleden uit om naar de najaarsvergadering 2014 te komen.

Datum: 25 november 2014
Aanvang: 20.00 (zaal open vanaf 19.30)

De agenda ziet er als volgt uit
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
  1. Deze zijn gemaild naar alle leden voorafgaand aan de vergadering. Indien gewenst per e-mail nogmaals op te vragen
 4. Financiële verantwoording van de penningmeester
  1. De begroting met de toelichting
   De begroting wordt uitgereikt bij de vergadering, eventueel eerder op te vragen per e-mail. Vragen kunnen dan ook eerder worden gesteld zodat de penningmeester zich kan voorbereiden op de vergadering
 5. Vanuit het bestuur
  1. Bestuurswisseling
   Mark Roethof is eerder dit jaar afgetreden, Joyce Potgieter legt tijdens deze vergadering haar functie neer.           
   Bij opmaken van de agenda zijn er nog geen kandidaten bekend, dit wordt hopelijk snel bekend
  2. Aftreedschema
 6. Rondvraag
Sluiting

Wij zien jullie graag verschijnen op 25 november. Mocht je voor die tijd vragen hebben, je beschikbaar willen stellen voor het bestuur neem dan contact met ons op.
info@basbasketball.nl


 

SponsorenLid worden?